محصولات ویژه

سرمته فولادی 112 میلی متر
۸۵,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

محصولات جدید

سرمته های حفاری

سرمته فولادی 93 میلی متر
۷۵,۰۰۰ تومان
سرمته فولادی 127 میلی متر
۹۵,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
سرمته فولادی 112 میلی متر
۸۵,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان